Loading...

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ECONOMY

ZALOŽENO V BRNĚ ROKU 1996
O NÁS

Advokátní kancelář Economy

Advokátní kancelář Economy JUDr. Pecl a spol., v.o.s., byla založena v Brně v roce 1996. Od svého založení se advokátní kancelář specializuje na komplexní službu klientům, zejména v návaznosti na provádění staveb, převodů nemovitostí, bytového spoluvlastnictví a obchodního práva. Pro kompletní portfolio činností viz. záložka „Služby“.

Advokátní kancelář velmi úzce spolupracuje se společností MORAVAN DEVELOP s.r.o., která je zaměřena na zajištění inženýrské a kontrolní činnosti ve výstavbě a na generální dodávku staveb. Dále spolupracuje s realitní kanceláří ECONOMY.

Spolupůsobením těchto společností je pro klienta zajištěno široké spektrum činností, jako je např. vyhledání vhodné lokality pro zamýšlenou investici, vyřešení majetkoprávních vztahů, zajištění příslušných správních rozhodnutí – územní souhlas a stavební povolení, výběr projektanta a dodavatele stavby, zajištění inženýringu včetně technického dozoru investora až po kolaudaci stavby včetně uplatnění práv odpovědnosti za vady, vyhledání vhodných pracovních sil, řešení pracovně-právních vztahů a zajištěni všech právně administrativních činnosti korporace do okamžiku převzetí klientem.

Ke klientovi přistupujeme individuálně, bezprostředně podle jeho potřeb. Advokátní kancelář poskytuje právní služby všem subjektům, tedy právnickým osobám, podnikatelům, fyzickým osobám a také státním orgánům. Při řešení případů je kladen důraz na komplexní přístup z hlediska právního, ekonomického a daňového. Upřednostňujeme jednoduchost a „selský rozum“.

Krédem kanceláře je přesvědčení, že přijatelná dohoda je vždy lepší než zdlouhavé a nepředvidatelné soudní řízení.

Kancelář poskytuje právní služby také v německém jazyce.

Advokátní kancelář Economy JUDr. Pecl a spol., v.o.s., byla založena v Brně v roce 1996. Od svého založení se advokátní kancelář specializuje na komplexní službu klientům, zejména v návaznosti na provádění staveb, převodů nemovitostí, bytového spoluvlastnictví a obchodního práva.

ADVOKÁTI

JUDr. Ivan Pecl
Email: pecl@economy-advocate.com

JUDr. Jana Peclová
Email: peclova@economy-advocate.com

PRÁVNÍK

Mgr. Peter Sabol
Email: sabol@economy-advocate.com

SEKRETARIÁT

Bc. Sandra Červinková
Email: cervinkova@economy-advocate.com

Eva Mašková
Email: office@economy-advocate.com